Fuhong

ไทยฟู่หงส์ Company Profile

ไทยฟู่หงส์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประตูชัตเตอร์มีคุณภาพสูง ประเภทของ ประตูมีทั้ง**ประตูเหล็กม้วน**ประตูบานม้วนความเร็วระบบ PVC**ประตู บานม้วนโพลีคาร์บอเนต**AS ประตู High Speed Shutter **ประตูพาณิชย์**ประตูบานเล่ือน บานสไลด์**ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ **ประตูกันไฟ เรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องระบบประตูแต่ละระบบ ช่วยให้เราสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์การสำรวจ และประเมินการส่งมอบและติดตั้งพร้อมใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ของเรา เราให้บริการประตูเหล็กม้วน, ประตูบานเลื่่่อนและประตูสำหรับโรงเรียน โกดัง, โรงงาน, สำนักงาน, ร้านค้าปลีก, โรงพยาบาล, ฟาร์มและอื่น ๆ อีกมากมาย การรักษาความปลอดภัยและความสบายของใจของคุณคือความ สำคัญของเรา เรามีลูกค้าพึงพอใจมากและส่วนใหญ่ของการทำ งานของเรามาจากธุรกิจซ้ำและแนะนำ เรายินดีเสนอประตูไฟฟ้า ที่อำนวยความสะดวก และสามารถใช้งานได้ในกรณีไฟฟ้าดับ
ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2544 เรามีอุปทานที่จะเป็นผู้ติดตั้งที่ดีที่สุด การติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ของเราจัดหาเพื่อการค้าหรือตลาดในประเทศ ในกรุงเทพฯ เราเป็น ที่รู้จักดีสำหรับความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่ดีของเราในการให้บริการ และผลงานการติดตั้งกับลูกค้าหลายราย ทำให้เรามีชื่อเสียงมากขึ้น เราให้ บริการที่รวดเร็วเชื่อถือได้และเป็นมืออาชีพมีลูกค้าพึงพอใจมาก

Thai-Fuhong Doors are specialists in high quality of all types of doors including: Industrial Steel Roller Shutter,High Speed PVC Rolling Shutter,Polycarbonate Roller Shutters,AS High Speed Roller Shutter, Fireproof Shutter. Commercial Doors (Steel Doors),Automatic Sliding Door,Automatic Door System. Established since 2000 we offer supply only or installation of any of the products we supply to the trade or domestic BKK market. We are well known for our reliability and great level of service that we offer. We have many established customers with whom we have built a great reputation. We provide a fast, reliable and professional service and have many satisfied customers. We also have a large specialist of each door systems. Located in the BKK allows us to carry out efficient site surveying and estimating, deliveries and installation. National installation is readily available on the products on request. We provide rolling shutters, sliding doors and doors for Schools, Warehouses, Factories, Offices, Retail Shops, Hospitals, Farms and many more. All electrically operated doors re fitted with a manual over-ride facility in the event of a power failure.

 

Window Shutter
JC Automatic Door